Adomány rendszer | Donation system

Az Ég ezt szereti, én meg nagyon utálom és nem is vagyok hajlandó erre ráállni


- Miért?
- Kiszolgáltatottá teszi az embert és nem is lehet vele jövőt tervezni.


Heaven likes this, and I really hate it, and I'm not willing to do it


- Why?
- It makes people vulnerable and cannot plan for the future.


Névtelen adomány = elismerem azt, aki helyettem teszi azt, amire nem lennék képes

A névtelen adomány egy másik világ szokása. Ezé azért nem, mert kevesen hiszik el teljes mélységében azt, hogy amit adsz, azt is kapod vissza. Ezt a nemhitet erősíti az a visszaélés, ahogy a kollektív megszállásban a kollektív tudat intézi az egyéni tudatok beavatásait és életét. Azzal az indoklással, hogy önmagában azt tesz, amit akar, elszedi a karmát, az embereknek járó szerencsét és odaadja azoknak, akik behódolnak neki. Lefordítva a seggnyaló gazemberek érdemi teljesítmény nélkül jutnak hozzá, míg a becsületnek nem lesz értéke és aki ragaszkodik hozzá, a végére még hülyének is nézik. Normális esetben minden adománynak névtelennek kellene lennie és most jön az, hogy miért.

Anonymous Donation = I recognize someone who does what I would not be able to do

Anonymous donation is the habit of another world. This is not because few believe in the full depth that what you give will get you back. This non-faith is reinforced by the abuse of collective consciousness in the initiation and life of individual consciousness. With the justification that he does what he wants in itself, he takes away the karma, the luck of the people, and gives it to those who surrender to him. Conversely, flattering rogues get to it without meaningful performance, while honor will have no value, and those who insist on it will still look stupid at the end. Normally, every donation should be anonymous and now comes why.

Adomány névvel = a tisztességtelen üzlet egyik formája

Olcsón akar hozzájutni valamihez, amihez amúgy sosem jutna hozzá, ha a másik nem lenne rákényszerülve. Jelen esetben engem felhasználni saját céljaira. Különben miért lenne arra szüksége, hogy adományt adjon, ha rendelkezésére áll a tisztességes üzlet is?

Donation = a form of unfair business

He wants to get something cheap that he would never get if the other hadn't been forced. In this case, use me for my own purposes. Otherwise, why would you need to donate if you have a decent business at your disposal?

Tisztességes üzlet = mindkét fél elégedett utána is

A tisztességes üzlet a jövőbeni barátságok alapja. Sok olyan "barátom" volt, akit az Ég küldött ide. Egy sem volt igazi barátom, csak ki lett erre nevezve. A helyzet ugyanez a feleségek esetében is, főleg amióta ezek itt megjelentek. Nem is mondanék erről többet, mert csak indulatba jövök és ismét elkezdek rájuk lőni az elmémmel. Akik előtt leborultok, számomra olyanok, mint a hittérítő óvodások annak reménye nélkül, hogy valaha bármelyik is meg akarná érteni az egyéni tudatot.

Fair Business = Both sides are happy with it

Fair business is the foundation of future friendships. There were many "friends" whom Heaven sent here. No one was a real friend of mine, just who was named. The situation is the same for wives, especially since they have appeared here. I wouldn't say more about this because I only come to temper and start shooting with my mind again. Those who have fallen in front of them are like the faithful preschoolers without the hope that any one would ever want to understand individual consciousness.Emberek! Háború van és ha elhullanak azok, akik tehetnének valamit, nem lesz senki, aki segítene rajtatok, amikor egyszer majd leesik, hogy szükség lenne rájuk. Azért nem, mert a mában csak magadra gondolsz és hagyod, hogy az utcára kerüljenek és ott dögöljenek meg. Hogy tele az ezoterikus világ jól élő emberekkel? Azok már behódoltak és sosem fognak neked segíteni.

People! There is war, and if those who could do something fall, there will be no one who will help you when they will fall off and need them. Not because you just think about yourself and let it go to the streets and die there. How full of esoteric worlds are with good people? They have already surrendered and will never help you.